1

פרטי השכרה

2
תוספות
3
תשלום
1 מועד השכרה
2 משאית וארגז
בחר משקל
בחר ארגז
3 איסוף והחזרה
נקודת איסוף
נקודת החזרה